Αρχείο ετικέτας Αμνάδα των ατμών

Νίκος Δάνδης, «Αθηνάς Παπαδάκη: Η αμνάδα των ατμών», «Φρυκτωρία λογοτεχνική εφημερίδα τοίχου», Αφιέρωμα στην Αθηνά Παπαδάκη, 8 Μαρτίου 1984.

ΝΙΚΟΣ ΔΑΝΔΗΣ, ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΜΝΑΔΑ ΤΩΝ ΑΤΜΩΝ

Κώστας Σταματίου, «Εκ γυναικός πηγάζει τα κρείσσω ματιές στην πρόσφατη δουλειά ελληνίδων ποιητριών», «Τα Νέα», Σάββατο 6 Ιουνίου 1981.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΕΚ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΠΗΓΑΖΕΙ ΤΑ ΚΡΕΙΣΩ1 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΕΚ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΠΗΓΑΖΕΙ ΤΑ ΚΡΕΙΣΩ2 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΕΚ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΠΗΓΑΖΕΙ ΤΑ ΚΡΕΙΣΩ3 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, ΕΚ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΠΗΓΑΖΕΙ ΤΑ ΚΡΕΙΣΩ4