Μεταφράσεις του έργου της

  1. Poetas Griegas Contemporáneas 1930 – 1990, μετάφρ. – επιμ. Nina Anghelidis – Spinedi, Χιλή, Carlos Spinedi, 1992, 140 – 148.
  2. Poètes grecs du 21e siècle 1945- 2000, μετάφρ. – επιμ. Michel Volkovitch, Παρίσι, Le miel des anges, 2000, 73 – 91.
  3. Anthologie de la poésie grecque contemporaine, μετάφρ. – επιμ. Michel Volkovitch, Παρίσι, Gallimard, 2000, 291 – 299.
  4. Pale Almost White and Sleepless in the Skies, μετάφρ. Thom Nairn, D. Zervanou, Εδιμβούργο,  Dionysia Press, 2001.
  5. Earth and Again and The Royal Town of the Balcony, μετάφρ. Thom Nairn, D. Zervanou, Εδιμβούργο,  Dionysia Press, 2001.
  6. Les Poètes de la Méditerranée· Anthologie, Yves Bonnefoy (επιμ.), Παρίσι, Gallimard, 2010, 67 – 73.
  7. «Popel a zase popel», «Venkovský dủm», Osobnosti světové Literatury, Πράγα, HAGUEGAG, 2011, 56.
  8. 20 Poètes grecs contemporains, Marie – Lauren Coulmin Koutsaftis (επιμ.), Παρίσι, ISIPRINT, 2013, σ. 102 – 111.

Η προσωπική σελίδα της Αθηνάς Παπαδάκη