Τάκης Μενδράκος, «Γυναίκα η ελκομένη», εφημ. «Πρώτη», Παρασκευή 4 Ιουλίου 1986.

γυναικα ελκομενη 1 γυναικα ελκομενη 2


γυναικα ελκομενη 3 γυναικα ελκομενη 4

Next year will still be a tough row to like it spy apps hoe, but I believe we can agree that apple is in good hands